Hoppa till innehåll

BestEl

BestEl bedriver verksamhet inom regionen Västra Götaland. All energi som levereras av BestEl är förnyelsebar. Avtal kan tecknas med BestEl om fast pris, timpris och spotpris. Den som har installerat solceller kan teckna avtal som mikroproducent. BestEl har goda vitsord från kunder, främst för bolagets sätt att bemöta sina kunder.

Snabbfakta om BestEl

Lanserades:2000
Estimerat pris fast:Erbjuds endast efter telefonkontakt
Estimerat pris rörligt:124,50 öre/kWh 
Antal kunder:Uppgiften saknas
Bindningstid:14 dagar
Påslag:4,75 öre/kWh inklusive moms
Betyg:3

För- och nackdelar med BestEl

Nedan har vi samlat alla fördelar och nackdelar med elbolaget.

Fördelar

 • Litet företag med bra kundbemötande
 • Fokus på förnyelsebar energi
 • Flera alternativa avtal
 • Överblickbar hemsida
 • Enkla betalningsrutiner

Nackdelar

 • Elpris något över genomsnittet för elområdet
 • Något svårt att jämföra priser med andra leverantörer
 • Begränsad tid för telefonkontakt
 • FAQ-sida saknas
 • Oklart hur eventuell felanmälan ska göras

Lite mer om BestEl

BestEl bildades år 2000 av de tre elnätsföretagen Bjärke Energi, Vara Energi och Västra Orusts Energitjänst. Detta innebär att BestEl har tre olika lokalkontor med kundservice. Bolagets ekonomifunktion är centraliserad. BestEl AB omsätter idag drygt 60 miljoner kronor och redovisar vinst. Omsättningsmässigt har bolaget utvecklats kraftigt de senaste åren. Bolaget har ingen egen energiproduktion. Istället väljer man att stödja småskaliga vind-, sol- och vattenkraftsproducenter. Av den totala elleveransen 2021 utgjorde solkraft 2 procent, vindkraft 8 procent och resten var vattenkraft. Den el som säljs har ursprungsmärkning. 

Jämför mot alla elavtal

Att jämföra elavtal kan kännas tråkigt, men det är en investering som lönar sig. Genom att jämföra olika elavtal kan du spara tusentals kronor varje år, samtidigt som du bidrar till en mer hållbar energianvändning.

Genom att byta till ett billigare och miljövänligare elavtal får du mer pengar över till det du verkligen vill göra, och du tar ansvar för vår planets framtid. Dessutom är det enklare än någonsin att jämföra och byta elavtal online.

Jämför alla elavtal

Kontakta BestEl för att teckna ett elavtal

Det saknas onlineformulär för att teckna ett elavtal med BestEl direkt på internet. I nuvarande situation med en energimarknad som svänger kraftigt har BestEl valt att endast teckna avtal via telefon eller per mejl. 

Svårt att jämföra priser hos elbolaget

Elpriset hos BestEl över tid kan man hitta på deras sida “historiskt rörliga priser”. Här anges inköpspriset för el exklusive påslag, moms och kostnad för elcertifikat. Under 2022 har det hittills varit lägst pris i februari och högst pris i mars på 138,97 öre/kWh. 

Eftersom priser anges utan påslag, moms och elcertifikat är det svårt att jämföra dem med priserna från andra bolag. Är man intresserad av att jämföra BestEls priser med andra elhandelsbolag bör man titta på spotpriserna och påslagen. 

Rörligt elpris

Rörligt pris ligger på 125,5 öre/kWh för elområde 3 som motsvarar ungefär Svealand. Med en rullgardinsmeny är det lätt att hitta elpriserna för alla fyra elområden. Generellt är priserna betydligt lägre i elområde 1 och 2, dyrare i elområde 3 och dyrast i elområde 4.  

Till det rörliga priset tillkommer ett påslag om 4,75 öre/kWh samt en månadsavgift på 35 kr inklusive moms, och utöver det kostnad för elcertifikat. I den prisredogörelse som BestEl ger varierar priserna beroende på hur mycket man förbrukar. 

BestEl redovisar jämförelsepriser som enligt Konsumentverket ska anges som den totala kostnaden som kunden betalar för sin elkonsumtion vid tre olika årskonsumtioner (dock utan nätavgift). Jämförelsepriserna är:

 • 2000 kWh i årsförbrukning – 145,5 öre/kWh
 • 5000 kWh i årsförbrukning – 132,9 öre/kWh
 • 20 000 kWh i årsförbrukning – 126,6 öre/kWh

Fast pris sätts genom dialog

Just nu erbjuds möjligheten att teckna avtal för fast elpris endast genom dialog med BestEl. Det gör att aktuella priser för fast elpris inte redovisas på deras hemsida.

Timpris för kunder med timavläst elmätare

BestEl erbjuder timpris för de kunder som redan har en timavläst elmätare. Då matchas användningen mot aktuellt timpris och ett genomsnittligt timpris beräknas månad för månad.

BestEl och spotpriser

BestEl länkar till det spotpris som den nordiska elbörsen Nord Pool publicerar varje dag efter lunch och som gäller timspotpriser kommande dag. För den som vill justera sin elanvändning genom att använda el när den är som billigast rekommenderar BestEl ett timprisavtal och att man håller sig à jour med Nord Pools dagspriser. 

Olika sätt att betala för sin el hos BestEl

BestEl erbjuder autogiro och e-faktura som betalningsmetoder. Det går även att koppla e-fakturan till autogirot så allting ligger samlat i internetbanken och kan skötas automatiskt.

Betala elen med en mejl-faktura hos BestEl

BestEl erbjuder andra betalningssätt som mejl-faktura. Det finns även kunder som fortfarande använder pappersfaktura, men BestEl avråder från det betalningssättet med hänvisning till att elektroniska fakturor är mer miljövänliga. 

Kampanjer hos BestEl

Det finns ingen aktuella kampanjkoder eller rabatterkoder hos BestEl.

Lätt att navigera till prisinformation på bestel.se

Det är lätt att hitta till mina sidor på BestEl, och det är lätt att hitta till information om aktuellt timpris för rörligt elprisavtal. Däremot är det svårt att hitta information om hur man tecknar avtal och vilka olika sorters avtal som finns. Det saknas också en FAQ-sida, vilket gör att man måste kontakta kundtjänst för alla eventuella frågor man kan ha, även om det är vanliga frågor som ofta ställs.

Finns det “Mina sidor”?Ja 
Är det tydligt var man loggar in?Ja
Är det lätt att hitta mejladress?Ja, info@bestel.se
Är det lätt att hitta telefonnummer?Ja,  0322-650 500
Är det lätt att hitta adress?Ja, Energigatan 3, 441 74 Sollebrunn.

Supporten hos BestEl

Kundtjänst på BestEl består framför allt av allmän information om elpriser och miljö samt ett kontaktformulär. Det finns även telefonnummer angivna till tre olika avdelningar, men det är oklart vilken avdelning man ska kontakta. Betyget för kundtjänst dras ner betydligt av begränsade öppettider för telefonsupport och att det saknas möjligheter till att kontakta kundtjänst direkt genom en chatt. 

Ingen information om strömavbrott hos BestEl

På BestEls hemsida saknas det information om vem man kontaktar vid ett strömavbrott. Det saknas även information om aktuella strömavbrott eller driftstörningar. Det är oklart hur man får information om planerade driftstörningar. 

Kontakta kundtjänst för att göra en felanmälan

Från hemsidan är det oklart hur en felanmälan görs, troligtvis räknar elbolaget med att personer med driftstörningar hör av sig till kundtjänst under öppettider. Däremot finns det en kort information om hur man går tillväga om man har klagomål. 

Många elavtal hos BestEl

BestEl erbjuder i nuläget endast fast pris efter dialog via telefon, med en offert som går ut efter 15 minuter. Rörligt elpris erbjuds tillsammans med varianten med timpris. Dessutom har BestEl två andra elavtal: BestEl COMBO och BestEl SMART. Det är oklart om BestEl COMBO och BestEl SMART erbjuds under rådande svängningar på elmarknaden. 

BestEl COMBO är ett elavtal där man får hälften av elkostnaden bunden till fast pris och hälften till rörligt elpris. BestEl SMART är ett avtal där elen inhandlas på förhand vilket syftar till att ge långa avtalstider och stabilitet till elpriset utan plötsliga svängningar. 

Uppsägningstid hos BestEl

Uppsägningstid är 14 dagar om inget annat förhandlas i det elavtal man tecknar.

Många nöjda kunder

Enligt finansportalen var 66,7 % av BestEls kunder nöjda med företaget 2017, det var något över branschsnittet på 64,7 %. Enligt recensionerna från 19 kunder på Google får BestEl betyget 4,3 av 5. De positiva recensionerna handlar mest om ett mycket fint kundbemötande, de få negativa röster som hörs på Google handlar uteslutande om höga priser. 

Ingen varning om bluff 

Nej, det finns inga indikationer på att BestEl är en bluff. Företaget bildades av en sammanslagning av tre ekonomiska föreningar verksamma i västra Sverige precis söder om Vänern.

Vanliga frågor 

I vilken region är BestEl verksamma?

BestEl är bildat genom en sammanslagning av tre ekonomiska föreningar verksamma i Sollebrunn, Vara och Ellös. Det är tre regioner som ligger i västra Sverige, söder om Vänern och ut mot kusten och Orust. 

Är energin från BestEl förnyelsebar?

Ja, BestEl handlar med 100 % förnyelsebar energi. BestEl erbjuder också den som konsumerar eller mikroproducerar solenergi en solbonus. På BestEls hemsida hittar man även en guide över hur man kan producera sin egen el och hur BestEl köper det överskott som man kan få. 

Kan jag handla el till fast pris från BestEl?

Ja, det går att handla el till fast pris från BestEl. Men under rådande omständigheter med en mycket osäker elmarknad och priser som snabbt stiger är det svårt att ange priset på det avtalet på hemsidan. Är man intresserad av fast pris kan man ringa BestEl och be om en offert för fast pris. 

Kan man köpa el från BestEl utanför västra Sverige?

Ja, BestEl erbjuder sin el till kunder över hela Sverige. I de regioner där BestEl är verksamma är BestEl det anvisade elhandelsbolaget, i andra regioner kan man kontakta kundtjänst för att få ett avtalserbjudande. 

Vad har BestEl för samhällsengagemang?

BestEl stödjer Givewatts, Run för earth hour och Barncancerfonden. Givewatts hjälper skolbarn i Östafrika med solenergilampor. I Run for earth hour släcker BestEl ett motionsspår och låter löpare springa ett lopp med endast pannlampor. Från intäkterna från loppet skänks pengar till Världsnaturfonden. Till Barncancerfonden skänker BestEl 30 kr för varje nytecknad elektronisk faktura. Barncancerfonden arbetar för att hjälpa barn med cancer genom bland annat forskning och framtagning av läkemedel. 

Sammanfattning

BestEl har varit verksamt sedan år 2000 och består av tre olika lokala företag. Samtliga enheter finns inom region Västra Götaland. Gruppen har ingen egen elproduktion, utan väljer att stödja småskaliga anläggningar som genererar el från sol, vind och vatten.

Det är aningen svårt att jämföra elpriser från BestEl med konkurrerande alternativ. En kort analys tyder på att företagets pris ligger något högre än snittet för elområdet. En reservation måste dock göras för turbulensen på elmarknaden under sommaren 2022 som gör prisjämförelser svåra.

BestEl erbjuder avtalsmodeller med fast pris, timpris och spotpris. För närvarande kan avtal om ett fast pris endast erbjudas efter telefonkontakt med bolaget.

BestEl har ett uttalat fokus på ett miljömedvetet val av förnybar energi. Huvuddelen av levererad energi består av energi från vattenkraft. Cirka 10 procent faller på el från vind och sol. Den som har installerat solceller kan teckna avtal med BestEl som så kallad mikroproducent. 

Hemsidan hos BestEl är överblickbar och svar kan ges för de flesta frågor. I vissa avseenden saknas dock uppdatering. 

Vår bedömning är att BestEl är en mycket seriös leverantör av el med starkt fokus på miljö och samhälle. 

De kundomdömen som redovisas är genomgående positiva, och den lokala förankringen får anses bidra till dessa omdömen.

0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
Excellent0%
Very good0%
Average0%
Poor0%
Terrible0%
Tryck för att betygsätta elbolaget
[Totalt: 3 Snitt: 3]