Hoppa till innehåll

Gislaved Energi

Verksamheten bedrivs i två bolag. Gislaved Energi Nätverk AB har hand om drift och underhåll av kommunens elnät. Gislaved Energi AB säljer el, fjärrvärme och en del andra tjänster inom energiområdet. Bolagen ägs av kommunen. Egen elproduktion sker med solceller och vid två vattenkraftverk. De senare är av äldre datum, men har rustats upp. Delägarskap finns dessutom i ett vindkraftverk.

Hitta det billigaste elavtalet för dig

Se vad elpriset blir för ditt postnummer nedanför.

Snabbfakta om Gislaved Energi

Lanserades:1982
Estimerat pris fast:Erbjuds inte för tillfället
Estimerat pris rörligt:134,98 öre/kWh, totalkostnad för en årsförbrukning på 2 000 kWh.
Antal kunder:4 800+
Bindningstid:1 månad
Påslag:Uppgift saknas
Betyg:3

För- och nackdelar med Gislaved Energi

Nedan har vi samlat alla fördelar och nackdelar med elbolaget.

Fördelar

 • Rörligt elpris med låg månadsavgift
 • Timpris erbjudes
 • Enkel och lättnavigerad webbsida
 • Okomplicerade betalningssätt
 • Bra kundtjänst och driftstörningar annonseras

Nackdelar

 • Fast elpris erbjuds ej
 • Inga kampanjkoder
 • Inga rabattkoder
 • Kundomdömen saknas
 • Oklart om möjligheter att sälja överskottsel

Om Gislaved Energi

Som energibolag får koncernen betraktas som ett litet företag. Elnätsbolaget omsätter cirka 50 miljoner kronor medan elhandelsbolaget har en försäljning på cirka 90 miljoner. Båda bolagen redovisar positiva resultat. Den sålda elen är ursprungsmärkt och består av en mix av förnyelsebara energikällor som vatten, vind, sol och biobränslen. Hälften av elen som säljs kommer från vattenkraft. Gislaveds Energi köper in solkraft från ett hundratal lokala mikroproducenter.

Hitta rätt för att teckna avtal 

Gislaved Energi är ett litet elbolag som äger elnätet i Gislaved med omnejd. Vill man handla el av Gislaved Energi gör man så här:

 1. Besök gislavedenergi.se här.
 2. Välj det elområde som du tillhör. Är du osäker på vilket elområde din bostad ligger i kan du söka på specifik adress här
 3. Ange ungefär hur mycket el du konsumerar i bostaden varje år.
 4. Ange om du vill välja till tjänster som Naturel (lokalproducerad el) eller Bra miljöval.
 5. Välj om du är privatperson (konsument) eller företag (näringsidkare).
 6. Välj avtalsstart och tryck på Beräkna pris. 
 7. Nu kommer ett prisförslag och det finns möjlighet att gå vidare och teckna sig för ett elavtal.

Historiska priser hos Gislaved Energi

Gislaved Energi redovisar rörligt elpris över tid i ett diagram. På samma sida kan man även läsa av vilka olika kostnader som ligger inbakade i det elpris man betalar. Det är enkelt att skaffa sig en bred överblick i diagrammet över historiska priser. 

Däremot är det svårt att läsa av exakta prisnivåer eftersom det inte går att klicka på olika delar i diagrammet och se vilket värde som ligger i kurvan. En tabell som kunde komplettera diagrammet hade underlättat avläsningen betydligt. 

Det är inte heller så enkelt att hitta prisuppgifter någon annanstans och enda sättet att ta fram jämförpriser är att klicka sig fram genom stegen när man tecknar ett nytt avtal. Där hittar man i det sista steget ett prisförslag tillsammans med jämförelsepriserna i mycket liten text. 

Rörligt elpris med låg månadsavgift

Jämförelsepriserna för rörligt pris i elområde 3 är i nuläget (augusti 2022):

 • Årsförbrukning på 2 000 kWh: 134,98 öre/kWh.
 • Årsförbrukning på 5 000 kWh: 125,98 öre/kWh.
 • Årsförbrukning på 20 000 kWh: 121,48 öre/kWh.

I jämförelsepriserna ingår alla avgifter som till exempel en månadsavgift på 25 kr. Däremot tillkommer nätavgiften separat. För att hitta mer information kring nätavgifter får man kontakta sin lokala nätägare. 

Inget avtal för fast pris i nuläget

Gislaved Energi har valt att pausa försäljningen av avtal till fast elpris på grund av de osäkra omvärldsläget. Det finns ingen prognos över när Gislaved Energi tänker starta upp elavtal till fast elpris igen. 

Gislaved Energis timpris

Med timpris följer man Nord Pools spotpriser och kan använda mer el på natten då elen är billigare. Vill man teckna rörligt timpris med Gislaved Energi är det bäst att kontakta kundtjänst för att se vilka möjligheter som är aktuella. 

Spotpris hos Gislaved Energi

Gislaved Energi har ingen information kring hur spotpriserna ligger. Kunder som har speciella intressen i att följa hur spotpriserna varierar från timme till timme och dag till dag kan se det på Nordens elbörs, Nordpool. 

Hur man betalar sina fakturor hos Gislaved Energi

Gislaved Energi erbjuder vanliga alternativ för betalning som Autogiro och e-faktura. Autogiro och e-faktura kan man koppla samman i sin internetbank för att hålla all information på samma ställe, kunna läsa av fakturor och samtidigt sköta betalningen automatiskt. Det går även att betala sin el med traditionella pappersfakturor och e-postfakturor.

Kampanj- och rabattkoder

Det finns inga aktuella kampanjerbjudanden eller rabattkoder för Gislaved Energi.

Enkel att navigera på gislavedenergi.se

Det är lätt att ta sig runt på de olika sidorna hos Gislaved Energi. På startsidan hittar man aktuell information och tydliga länkar till mer information. Enkla menyer gör det okomplicerat att hitta vidare och längst ner på sidan finns tydliga kontaktuppgifter. 

Däremot hade man kanske önskat sig lite mer information i vissa delar. Texterna är generellt korta, på gränsen till spartanska, och det är ont om detaljerad information eller möjligheter för den som vill veta mer att gå djupare i sitt sökande. 

Det finns inte heller särskilt mycket information om själva företaget, när de startade, deras historia och vilka visioner de arbetar efter. Här finns det stora utvecklingsmöjligheter för att profilera sig tydligare. 

Finns det “Mina sidor”?Ja
Är det tydligt var man loggar in?Ja
Är det lätt att hitta mejladress?Ja, kundservice@gislavedenergi.se
Är det lätt att hitta telefonnummer?Ja, 0371-58 91 10
Är det lätt att hitta adress?Ja, Mårtensgatan 27, 332 30 Gislaved

Kundtjänst och support 

Gislaved Energi har en enkel och bra kundtjänst där man kan kontakta supporten på bolaget via telefon (kontorstid), via mejl eller via ett kontaktformulär online. Däremot finns det ingen chatt och inte heller någon sida som listar vanliga frågor med svar. 

Det hade varit ett stort lyft för Gislaved Energis kunder att ha möjligheten att kunna kontakta bolaget för snabb support även när det inte går att ringa eller om telefonköerna är långa. 

Gislaved Energi annonserar pågående strömavbrott

Det är lätt att hitta information kring driftstörningar. Gislaved Energi har en sida med aktuell information i text och i form av en karta som beskriver aktuella störningar och strömavbrott i elnätet. 

Hitta rätt för att göra felanmälan

För att göra en felanmälan hos Gislaved Energi kontaktar man kundtjänst via telefon, här finns telefonnummer. På samma sida finns det en en guide över vad man kan göra hemma för att kontrollera hur driftstörningen ser ut innan man kontaktar kundtjänst. 

Rörligt elavtal för kundens bästa

I nuläget har Gislaved Energi valt att inte erbjuda avtal för fast elpris. Motiveringen är att fast elpris låser kunderna i orimligt dyra avtal under rådande läge på elbörsen med höga och osäkra elpriser.  

Gislaved Energi erbjuder rörligt elpris och de hänvisar kunder som är intresserade av timpriser att studera prisernas variation på elbörsen Nord Pool. Däremot är det oklart hur man tecknar just timpris hos Gislaved Energi.

En månads uppsägningstid

Gislaved Energi följer det allmänna energiavtal som utarbetats av Energiföretagen Sverige i samarbete med Konsumentverket. Här står att ett elavtal ska upphöra senast 14 dagar efter att konsumenten har sagt upp det om inget annat avtalats. I sektionen för rörligt elpris står det dock att Gislaved Energi tillämpar en månads uppsägningstid på sina avtal för rörligt elpris.

Kundernas betyg på Gislaved Energi

Gislaved är ett mycket litet elhandelsbolag och det finns i princip ingen information om hur kunderna uppfattar bolaget på vanliga sidor som Google, Eniro, eller Reco. På Google hittar man till exempel utmärkta betyg men de är skapade utifrån endast två omdömen. Ett av omdömena kommenterar dessutom företagsel och har inga synpunkter på el för privatpersoner. 

Inte ett blufföretag

På internet och sidor som Svensk handels varningslista finns det inga varningar om att Gislaved Energi är en bluff.

Vanliga frågor om Gislaved Energi – FAQ

Producerar Gislaved Energi egen el?

Ja, Gislaved Energi producerar egen el genom ett flertal kraftverk. Tre solproduktionsanläggningar producerar tillsammans över 6 000 kWh varje år. Genom vindkraftverk produceras 24 GWh varje år. Dessutom produceras el genom två vattenkraftverk i Vikafors och Gyllenfors. 

Vad har Gislaved Energi för lokalt engagemang?

Gislaved Energi sponsrar det lokala föreningslivet och särskilt verksamhet som rör ungdomar. De har bland annat ett tillval för kunder som heter Klubbel. Med klubbel kan man sponsra sin favoritklubb utan att betala extra för elen, istället sponsrar Gislaved Energi den klubb man valt. 

Var är Gislaved Energi aktiva?

Gislaved äger elnätet i Gislaved med omnejd. I området levererar bolaget även fjärrvärme. Bor man i Gislaved har man Gislaved Energi som nätleverantör. Man kan dock handla el från Gislaved Energi även om man bor i någon annan del av Sverige och har en annan nätleverantör.

Kan man sälja överskottsenergi till Gislaved Energi?

Gislaved Energi köper in överskottsenergi som till exempel produceras av solpaneler på ett privathus. Man får betalt för elen enligt gällande spotpriser plus ett tillägg på 5 öre/kWh om man levererar ursprungsgarantier. Dessutom får man en ersättning för nätverksnytta eftersom den egna elen ligger närmare användaren och inte behöver transporteras långt genom elnätet. Ersättningen är 4,2 öre/kWh. 

Omdöme & recension av Gislaved Energi

Koncernen Gislaved Energi består av två bolag med ansvarsområdena elnät och elhandel. Bolagen ägs av kommunen och bolagens verksamhet är lokal inom Gislaved med omnejd. Produktionen av el fördelar sig på vattenkraft och vindkraft med 49 procent respektive 32 procent. Resterande del eller 19 procent utgörs av el från bioenergi. Försäljning av solel ligger än så länge inom felmarginalen. All levererad el kommer från förnyelsebara energislag.

Med dagens turbulenta elmarknad erbjuds kunderna enbart rörliga elpriser. Avtal kan tecknas om timpris.

Mikroproducenter har möjlighet att teckna kontrakt med Gislaved Energi om försäljning av överskottsel från solcellsanläggningar. Redan idag finns flera sådana avtal, men den totala inköpsvolymen är låg. Det går att teckna avtal om leverans med miljömärkningen Bra Miljöval.

Webbsidan för Gislaved Energi är enkel. Den ger klara besked om eventuella driftstörningar på nätet och det är lätt att skapa kontakt med företaget.

Vi betraktar företagsgruppen som ett liten men trygg och stabil leverantör av elnätstjänster och el. Bolagen har god lokal förankring och stabil ekonomi.

Det finns inga omdömen från kunder. Vi kan kanske se det som att hälsan tiger still.

Tryck för att betygsätta elbolaget
[Totalt: 1 Snitt: 1]