Hoppa till innehåll

Omdömen

Nybro Energi

Nybro Energi Nybro Energi ägs till hundra procent av kommunen. Förutom att ha ansvar för distribution av el inom sitt koncessionsområde säljer bolaget el över… Läs mer »Nybro Energi

Nossebro Energi

Nossebro Energi Nossebro Energi drivs som en medlemsägd ekonomisk förening. Företaget ansvarar för distribution av el inom sitt koncessionsområde och bedriver dessutom elhandel. I företagets… Läs mer »Nossebro Energi

Övik Energi

Övik Energi Övik Energi är ett energibolag som distribuerar och producerar el. Bolaget ägs av Örnsköldsviks kommun. Bolaget äger elnät via ett dotterbolag. Övik Energi… Läs mer »Övik Energi

Öresundskraft

Öresundskraft Öresundskraft ägs av Helsingborgs stad och ansvarar för elnätet i fyra olika nordvästskånska kommuner. Företaget bedriver elhandel och har också egen elproduktion. Totalt har… Läs mer »Öresundskraft

Vattenfall

Vattenfall Vattenfall är ett ledande energibolag i Sverige och Europa och ägs av svenska staten. Bolaget producerar el från i princip alla energislag. All el… Läs mer »Vattenfall

Upplands Energi

Upplands Energi Upplands Energi är ett medlemsföretag som drivs som en ekonomisk förening. Ett dotterbolag har till uppgift att driva elhandel. Moderbolaget svarar för distribution… Läs mer »Upplands Energi

Tidaholms Energi

Tidaholms Energi Tidaholms Energi är ett kommunalägt företag där dotterbolaget Tidaholms Elnät AB ansvarar för kommunens elnät. Moderbolaget bedriver elhandel där försäljning kan ske till… Läs mer »Tidaholms Energi

Telge Energi

Telge Energi Telge Energi är ett elhandelsbolag som själv beskriver sig som en utmanare inom elbranschen. Bolaget säljer idag el som är märkt Bra Miljöval… Läs mer »Telge Energi

Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft Bolaget är en av Sveriges största producenter av elektricitet. Bolaget är kommunalägt. Skellefteå Kraft har anläggningar för vattenkraft, vindkraft och bioenergi. Dessutom är… Läs mer »Skellefteå Kraft

Luleå Energi

Luleå Energi Luleå Energi är en koncern som ägs av kommunen. Dotterbolaget Luleå Energi Elnät har ansvar för elnätet. Moderbolaget bedriver elhandel och har dessutom… Läs mer »Luleå Energi

LRF Samköp

LRF Samköp LRF Samköp är en inköpsorganisation, där förnödenheter till i första hand lantbruket handlas upp. Inom organisationen agerar Bondens El med elhandel. Även den… Läs mer »LRF Samköp

Ljungby Energi

Ljungby Energi Ljungby Energi är en kommunägd energikoncern som ansvarar för försörjning av el och fjärrvärme inom främst tätorten. Ett dotterbolag ansvarar för kommunens elnät.… Läs mer »Ljungby Energi

Karlstads Energi

Karlstads Energi Karlstads Energi består egentligen av två kommunala bolag som distribuerar och försörjer Karlstad och stadens omnejd med elektricitet. Elnätet sköts och underhålls av… Läs mer »Karlstads Energi

Jämtkraft

Jämtkraft Jämtkraft bildades och ägs av tre kommuner i Jämtland. Idag ingår flera dotterbolag och intressebolag i en koncernbildning. Elproduktion sker vid egna anläggningar, bland… Läs mer »Jämtkraft

Habo Energi

Habo Energi Habo Energi AB är ett kommunalägt bolag som bedriver elhandel. Kommunens elnät sköts och underhålls av dotterbolaget Habo Kraft AB. Habo Energi levererar… Läs mer »Habo Energi

Göta Energi

Göta Energi Göta Energi är ett snabbväxande elhandelsbolag. Bolaget erbjuder tre olika avtalsmodeller. Förutom att leverera el erbjuds kunden ett antal så kallade fördelsprodukter, som… Läs mer »Göta Energi

Gävle Energi

Gävle Energi Gävle Energi ansvarar för skötsel och underhåll av elnätet i sitt koncessionsområde. Därutöver bedrivs handel med förnybar el. Att bygga laddstolpar för elbilar… Läs mer »Gävle Energi

Greenely

Greenely Bolaget Greenelys affärsídé är att sälja el till självkostnadspris via en app. Företaget har naturligtvis inget eget elnät. Företaget uppger att deras vision är… Läs mer »Greenely

GodEL

GodEL GodEl drivs av en stiftelsen GoodCause. Stiftelsen startar företag med syftet att dela ut vinsten till välgörenhet. GodEl är ett elhandelsbolag som säljer enbart… Läs mer »GodEL

Fortum

Fortum Fortum är ett finskt energibolag med produktion av el vid flera anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Ryssland med flera länder. Bolaget är noterat på… Läs mer »Fortum

Falkenberg Energi

Falkenberg Energi Falkenbergs Energi ansvarar för elnät och bedriver elhandel. Bolaget levererar förnybar el som till 88 procent kommer från vattenkraft. Vindkraft producerar 10 procent… Läs mer »Falkenberg Energi

Enkla Elbolaget

Enkla Elbolaget Enkla Elbolaget är ett elhandelsbolag som ägs av Dalakraft. Bolaget levererar enbart el från förnyelsebara energislag som sol, vind och vatten. Enkla Elbolaget… Läs mer »Enkla Elbolaget

Eksjö Energi

Eksjö Energi Bolaget har två verksamhetsgrenar inom elområdet. Eksjö Elnät AB äger och ansvarar för eldistribution inom Eksjö kommun. Elhandel bedrivs av Eksjö Energi ELIT… Läs mer »Eksjö Energi

E.ON

EON E.ON är ett av de tre stora elbolagen på svensk marknaden. Det svenska bolaget ingår i en tysk koncern, som har verksamhet i ett… Läs mer »E.ON

Dalakraft

Dalakraft Dalakraft är ett elhandelsföretag som har kontor i Malung, Rättvik och Falun. Företaget säljer el, solpaneler och laddlösningar för elbilar. Försäljningen består av grön… Läs mer »Dalakraft

Borås Elhandel

Borås Elhandel Företaget bedriver elhandel med utgångspunkt från Borås. Företaget är en del av Vattenfallkoncernen. Geografiskt är Borås Elhandel i första hand verksamt på västkusten… Läs mer »Borås Elhandel

Boo Energi

Boo Energi Boo Energi har i olika skepnader varit verksamt i mer än hundra år. Förutom ansvar för elnät i Storstockholmsområdet bedriver bolaget via dotterbolag… Läs mer »Boo Energi

Bodens Energi

Bodens Energi Bodens Energi försörjer i huvudsak Bodens kommun med elenergi. Bolaget äger elnätet i Bodens kommun och därtill fungerar bolaget som elhandelsbolag. Bland annat… Läs mer »Bodens Energi

Bixia

Bixia Bixia är en elleverantör som ägs av Tekniska verken i Linköping. Företagets verksamhetsområde är i första hand östra Götaland. Bixia har fokus på närproducerad… Läs mer »Bixia

Ale El

Ale El Ale El är ett mindre energibolag med elnät inom ett begränsat geografiskt område. Elpriset från Ale El har under början av år 2022… Läs mer »Ale El

BestEl

BestEl BestEl bedriver verksamhet inom regionen Västra Götaland. All energi som levereras av BestEl är förnyelsebar. Avtal kan tecknas med BestEl om fast pris, timpris… Läs mer »BestEl